Přejít k obsahu


Calculation of forces in the induction machine rotor caused by time harmonics

Citace:
KINDL, V., PECHÁNEK, R. Calculation of forces in the induction machine rotor caused by time harmonics. Kremenchuk, 2010. ISSN:2072-8263
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Calculation of forces in the induction machine rotor caused by time harmonics
Rok vydání: 2010
Místo konání: Kremenchuk
Název zdroje: Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University
Autoři: Ing. Vladimír Kindl , Ing. Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Asynchronní stroj je napájen frekvenčním měničem. Vzhledem k této skutečnosti by frekvence napětí mohla být stejná jako vlastní frekvence kruhu nakrátko. Tato skutečnost může způsobit odtržení tyčí od kruhu nakrátko. V tomto příspěvku je analyzován typický způsob provozu lokomotivy. Cílem je vypočítat síly působící na rotor.
Abstrakt EN: Our department cooperates with the Škoda Electric Company on a squirrel cage asynchronous machine which is designed for traction purposes. The asynchronous machine will be powered by a frequency converter. Due to this fact the supply voltage frequency could be the same as a short circuit ring natural frequency. In this case the rotor bars can be broken away from the ring. In this paper the typical mode of operation of a locomotive is analysed. The aim is to calculate the forces acting on rotor due to time harmonic components in supplying voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička