Přejít k obsahu


Zásobování materiálu do výroby - Milcrun

Citace:
ŠIMON, M., GÖRNER, T. Zásobování materiálu do výroby - Milcrun. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material supply to the production - Milcrun
Rok vydání: 2010
Název zdroje: GRAMMER CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Tomáš Görner
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje zmapování a zoptimalizování současného stavu při zavážení materiálu do výroby pomocí vláčků. Na základě provedených časových analýz jsou identifikovány ztrátové a neefektivní časy a navrženy změny ve vytížení jednotlivých vláčků. Součástí technologie jsou také ergonomické analýzy zaměřené na manipulaci s materiálem.
Abstrakt EN: This technology map and optimize current state during material supply to the production with the help of trains. On the basis of performed time analysis there are identified loss and non-effective times and proposed changes in utilization of single trains. The ergonomic analyses focused on manipulation with material are also a part of this technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička