Přejít k obsahu


Rozměrové a hmotnostní analýzy zásob

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Rozměrové a hmotnostní analýzy zásob. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dimensional and mass supply analyses
Rok vydání: 2010
Název zdroje: MOVO spol. s r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje detailní analýzu současného stavu zásob. Konkrétně je prováděno vážení a měření jednotlivých položek, které slouží pro určení konkrétního způsobu skladování. Výsledkem aplikace jsou návrhy nových způsobů skladování a úspory půdorysné skladovací plochy.
Abstrakt EN: This technology contains detail analysis of contemporary storage state. Particularly the weighting and measuring of individual materials which serves for determination of concrete storing technique is performed. The application results are suggestions on new storage techniques and savings of ground plan storage area.
Klíčová slova

Zpět

Patička