Přejít k obsahu


Zjišťování parametrů na malém elektromobilu

Citace:
FORMÁNEK, J., KLEISNER, P., KUTLWAŠER, J. Zjišťování parametrů na malém elektromobilu. In ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-866-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determination of parameters of small electric vehicle
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. et Bc. Petr Kleisner , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Trendem dnešní doby je stavba dopravních prostředku na alternativní pohon. Nejvíce je tento vývoj směřován do oblasti pohonu pomocí elektromotoru. Konstrukce těchto zařízení má svá určitá specifika, která jsou důležitá pro správný návrh daného dopravního prostředku. Vzhledem k požadavkům výuky a možnostem, byl vytvořen jednoduchý funkční model minielektromobilu (Elequad), který slouží studentů jako učební plně funkční pomůcka. Dále slouží též i jako jednoduché vědecké zařízení pro experimentální měření a diagnostikování potřebných veličin. Tyto veličiny lze následně využít pro tvorbu CAD výpočtových modelů i definování správných vlastností a postupů při konstrukci velkých elektromobilů určených pro provoz na veřejných komunikacích.
Abstrakt EN: Today's trend is the construction of vehicles with alternative drives. This development is mostly directed to the drive area where is the electric drive used. This kind of vehicles is designed with special requirements (high voltage safety, high range, etc.). A simple and fully functional model of electric vehicle (Elequad) was created for education purposes. This vehicle serves for experimental measurement and diagnostics, too. Results of measuring can be used for creation of CAD models and for definition of correct properties or right procedure for design process of electric road vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička