Přejít k obsahu


Mechatronické systémy v manipulační technice

Citace:
FORMÁNEK, J., KLEISNER, P., KUTLWAŠER, J. Mechatronické systémy v manipulační technice. In ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-866-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechatronics systems in manipulating techniques
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. et Bc. Petr Kleisner , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Mechatronické systémy jsou dnes díky miniaturizaci elektronických systémů, možnosti integrování snímačů veličin, apod. velmi rozvíjenou oblastí. Široké využití těchto technických systémů není jen omezeno na některé obory, ale využité znalosti v daném oboru lze přenést do dalších oblastí, které zdánlivě spolu nesouvisí. Mechanické části manipulačních zařízení lze vybavit elektronickými prvky (snímače, aktuátory, atd.) s následným připojením s řídícím systémem (analogovým nebo na počítačové bázi). Tímto lze dosáhnout inovativních řešení v možnostech manipulace i jednotlivých ovládání mechanismů. Pro příklad lze uvést přesné najetí do polohy, citlivost v chapadle manipulátoru, možnosti propojeni s dalším zařízením nebo vytvořením manipulačních zařízení ve formě protetických náhrad, které jsou řízeny přímo lidským nervovým systémem.
Abstrakt EN: Mechatronics systems are very developed area today, with regard to miniaturization of electronics systems, possibilities integrating of signal sensors, etc. Wide utilization these technical systems, is not only a narrow on some branches, but used knowledge in a given branch can be transferred to of the other areas. Mechanical parts of handling device can be equip of electronic component unit (sensor, actuators, etc.) with interconnection of control system (analog or to computerized bases). The creating engineering systems can be achieve of innovations solving in possibilities handling devices and control of single mechanisms. For an example: can be bring in accurately drive into the position, sensitivity in the grab of manipulator, possibilities of interconnected with to other equipments or creation of handling equipments in form of prothetic compensations, which are controlled directly of human nervous system.
Klíčová slova

Zpět

Patička