Přejít k obsahu


Konstrukční uspořádání výrobních strojů a zařízení pro výukové účely

Citace:
FORMÁNEK, J., KLEISNER, P., KUTLWAŠER, J., ŠVEC, M. Konstrukční uspořádání výrobních strojů a zařízení pro výukové účely. In ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-866-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of manufacturing machines and devices for teaching purposes
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. et Bc. Petr Kleisner , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Michal Švec
Abstrakt CZ: Výukové pomůcky pro strojírenské obory musí být jednoduché, plně funkční, jakoby se jednalo o profesionální stroj nebo zařízení. Další výhodou takto koncipovaných pomůcek je možnost modulární stavby, která zajistí jednoduchou záměnu např. pohonů, řídících systémů a to přímo studenty při praktických laboratorních cvičeních. Díky tomuto pak dochází k zlepšení celkového kvality výuky s následným bezproblémovým pochopením funkce, principů, možnosti experimentálního měření a diagnostiky. Tyto výukové pomůcky těchto zařízení mohou sloužit studentům pro otevření nových řešení a směrů vývoje přímo při praktických laboratorních cvičeních.
Abstrakt EN: Teaching instruments for engineering branch must be simple, fully functional, with a view to supplying of professional machine or equipment. The benefit this way instruments is possibility of modular construction, which will ensure simple replacement e.g. drives, driving systems and it directly of students at practical of laboratory educations. In consequence is then improved quality of educations with resulting of trouble free understanding functions, principles, possibilities of experimental measurements and diagnostics. The teaching instruments can be instrumental as students for opening of new solving directly at practical of laboratory educations.
Klíčová slova

Zpět

Patička