Přejít k obsahu


Na hranici dvou světů

Citace:
JÍLEK, T., ADÁMEK, K., MEINKE, M., MORÁVKOVÁ, N. Na hranici dvou světů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 47 s. ISBN: 978-80-7043-880-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. PhDr. Tomáš Jílek CSc. , Karel Adámek , Markus Alexander Meinke , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace shrnuje výsledky výzkumu v rámci projektu "Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008" v rámci Cíle 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Hlavním úkolem je podat obraz česko-bavorské hranice v letech 1948 - 1989.
Klíčová slova

Zpět

Patička