Přejít k obsahu


Osudy plzeňských muzeí za druhé světové války

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Osudy plzeňských muzeí za druhé světové války. In Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha : Národní technické muzeum, 2009, s. 9-13. ISBN: 978-80-7037-181-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsen fate of museums in the Second World War
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať sleduje složité okolnosti fungování plzeňských muzejí - Národopisného a Historického v době okupace a zabývá se statečným postojem vedoucích těchto institucí ve zmíněné době - tedy Fridolína Macháčka a Ladislava Lábka. Plzeň na své první muzeum čekala dlouho a prosadit jeho zřízení nebylo jednoduché, přestože zde působila řada vědců a uvědomělých buditelů, kteří hlasitě poukazovali na to, že muzeum jako centrum vědy a moderního poznání je pro město institucí užitečnou a přínosnou. Válečná doba však hrozila zničit vše, co bylo za předchozích zhruba šedesát let v plzeňském muzejnictví vykonáno. Díky neohroženému postoji jeho představitelů k tomu nakonec nedošlo.
Abstrakt EN: The article treats the difficult circumstances of the operation of Pilsen museums - History and Ethnography at the time of occupation and engaged in the courageous attitude of the leading institutions in that time - that Fridolin Lábka. Plzeň Ladislav Machacek and its first museum waited long to assert its establishment was not easy, even though there were here the scientists and conscious revivalists who loudly pointed out that the museum as a center of science and modern knowledge is useful for the city institutions and fruitful. Military times but threatened to destroy everything about the past sixty years in Pilsen museum enforced. Thanks to the fearless attitude of its leaders to avoid at least.
Klíčová slova

Zpět

Patička