Přejít k obsahu


Fakultní školy

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Fakultní školy. Metodický portál RVP, 2010, č. 11.3.2010, s. 1-3. ISSN: 1802-4785
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training schools
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek připomíná neutěšenou situaci v oblasti vstupu absolventů pedagogického studia do učitelské praxe. Snaží se v souvislosti s úvahami o možnostech asistovaného počátku pedagogického působení elévů učitelské profese poukázat na některé zajímavé zkušenosti ze zahraničí. Přichází s návrhem na obnovení důležitosti tzv. fakultních škol a jejich využití při řešení úskalí prvních kroků v učitelském povolání. Zamýšlí se nad možností zřízení středisek asistovaného uvádění do učitelské profese při fakultních školách, nad možnostmi šíře a účinnosti jejich působení.
Abstrakt EN: Recalls the contribution of the dismal situation in the entry of graduates into the teaching education to the teaching practice. It seeks, in the context of reflections on the possibilities of assisted teaching early action eleve teaching profession to point out some interesting experiences from abroad. Comes with a proposal to restore the importance of the faculty of schools and their use in addressing the challenges the first steps in the teaching profession. Think about the possibility of establishing centers assisted entry into the teaching profession in schools, faculty, breadth of capabilities and effectiveness of their work.
Klíčová slova

Zpět

Patička