Přejít k obsahu


K působení Františka Aloise Hory (1838-1916) - milovníka polského jazyka a kultury v západních Čechách

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. K působení Františka Aloise Hory (1838-1916) - milovníka polského jazyka a kultury v západních Čechách. In Podzwonne dla granic. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. s. 61-69. ISBN: 978-83-229-3083-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: František Alois Hora (1838-1916) - a lover of Polish language and culture in Western Bohemia.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Wrocław
Název zdroje: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: František Alois Hora (1838-1916), plzeňský učitel, spisovatel a překladatel, zasvětil svůj život rozvoji přátelství mezi Čechy a Poláky. Překládal díla více než 50 polských autorů a přátelil se s nimi. Je autorem česko- polského slovníku, napsal polskou gramatiku, organizoval kurzy polštiny. Dnes je bohužel velmi málo známou osobností.
Abstrakt EN: Frantisek Alois Hora (1838-1916), Pilsener teacher, writer and translator, dedicated his life to the development of friendship between the Czechs and Poles. He translated the works of more than fifty Polish authors. He was the author of the Czech-Polish dictionary, wrote a grammar of Polish, Polish language courses organized. His work is now very little known.
Klíčová slova

Zpět

Patička