Přejít k obsahu


Dorogami žizni generala Ludvika Svobody

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Dorogami žizni generala Ludvika Svobody. Universitet, 2009, roč. 6, č. 4, s. 15-27. ISSN: 9201-5920
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Way of Life General Ludvik Svoboda
Rok vydání: 2009
Místo konání: Kijev
Název zdroje: Kijivskij slavističnyj universitět
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Generál Ludvík Svoboda je v historickém povědomí českého lidu zapsán jako hrdina druhé světové války, generál, který zorganizoval a vedl československé bojové jednotky na území Sovětského svazu za druhé světové války a po boku Sovětské armády se podílel na osvobození Československa od německého fašismu. Byl však také někdejším legionářem první světové války, ministrem národní obrany státu v prvních poválečných letech a obětí politických čistek v letech padesátých, prezidentem v pohnutých revolučních dobách Pražského jara 1968 i v době nechvalně známé husákovské normalizace. Prezidentem, kterému pak Gustav Husák zakázal vydat paměti. Jaké byly skutečné životní osudy tohoto muže? Tato stať by ráda byla stručnou, ale pokud možno objektivní biografií L. Svobody. Faktograficky vychází především ze Svobodových pamětí a z jeho knihy Z Buzuluku do Prahy, které jsou konfrontovány se současnými historickými poznatky o uváděných skutečnostech. L. Svoboda je dnes osobností neprávem opomíjenou. Touto statí bychom chtěli upozornit na důležitou historickou roli, kterou sehrál v dějinách československého zahraničního odboje za druhé světové války i při osvobozování Ukrajiny a Československa od německého fašismu..
Abstrakt EN: General Ludvik Svoboda is in the historical consciousness of the Czech people registered as a hero of World War II, a general who organized and led the Czechoslovak units fighting in the Soviet Union during the Second World War, and alongside the Soviet Army took part in the liberation of Czechoslovakia from German fascism. But he was also a former Legionnaire of the First World War, the State Minister of National Defence in the early postwar years and the victims of political purges in the fifties, president of the troubled times of revolutionary Prague Spring in 1968 even during the infamous husákovské normalization. President, Gustav Husak who then forbade the memory issue. What were the real life story of this man? This paper would like to be brief, but if possible, an objective biography of L. Svoboda. Factually based primarily on memory, Svoboda and his book From Buzuluk to Prague, which are confronted with the current historical knowledge of the facts as reported.
Klíčová slova

Zpět

Patička