Přejít k obsahu


Pitfalls of oral history methods in the biographies of historians of the twentieth-century

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Pitfalls of oral history methods in the biographies of historians of the twentieth-century. In XVI International Oral History Conference : July 7-11.2010 Prague Czech Republic : Conference Papers. Praha: COHA Praha, 2010. s. nestránkováno.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pitfalls of oral history methods in the biographies of historians of the twentieth-century
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: COHA Praha
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se pokouší sdělit nějaké zkušenosti autorky vlastního výzkumu. Ona používá Metoda orální historie ve výzkumu v České marxistické historiografie. Autorka se zaměřuje na životopisy zajímavých historiků a nákupy sbírek a výtažky historie vzpomínky. Pak se srovnává ji s tradičními zdroji a se studiem práci těchto vědců a poskytuje životopisy českých post-válečných historiků. Tento text poukazuje na specifika a problémy tohoto typu výzkumu, založený především na ústní metodiky. Zkušenosti jsou zobecněné k celkovému vyjádření a doporučení.
Abstrakt EN: This thesis attempts to communicate some experience of the authoress's own research. She uses the oral history method in research of Czech Marxist historiography. The authoress focuses on the biographies of interesting historians and purchases, collections and extracts a history memories. Then she compares it with traditional sources and with studying the work of these scientists and provides biographies of Czech post-war historians. This text points out the specifics and problems of such type of research, based mainly on the oral methodology. Experiences are generalized to the overall observations and recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička