Přejít k obsahu


Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties

Citace:
TONAR, Z., CIMRMAN, R., KOCHOVÁ, P. Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties. Plzeňský lékařský sborník, 2009, roč. 2009, č. Suppl. 82, s. 57-61. ISSN: 0139-603X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Ing. Petra Kochová Ph.D.
Abstrakt CZ: Představujeme nový software nazvaný "gensei". Je publikován včetně zdrojového kódu a slouží ke generování sérií řezů elipsoidy o známých geometrických parametrech. Program slouží k predikci přesnosti stereologických metod a k výuce kvantitativní histologie.
Abstrakt EN: We present a new software named "gensei" as an open source tool for producing arbitrary series of sections through ellipsoids with knowm geometric properties. The program is useful for predicting the accuracy of stereological methods and training in quantitative histology.
Klíčová slova

Zpět

Patička