Přejít k obsahu


Concept, Design and Coupled Electro-Thermal Analysis of New Hybrid Drive Vehicle for Public Transport

Citace:
HRUŠKA, K., KINDL, V., PECHÁNEK, R. Concept, Design and Coupled Electro-Thermal Analysis of New Hybrid Drive Vehicle for Public Transport. In 14th International Power Electronics and Motion Control Conference. New York: IEEE, 2010. s. S4-5 - S4-8. ISBN: 978-1-4244-7856-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Concept, Design and Coupled Electro-Thermal Analysis of New Hybrid Drive Vehicle for Public Transport
Rok vydání: 2010
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Karel Hruška , Ing. Vladimír Kindl , Ing. Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá studií synchronního stroje pro použití v hybridním vozidle. Synchronní stroj je navržen jako stroj s permanentními magnety umístěnými na vnějším rotoru a je uložen uvnitř zadního ráfku autobusu. Hlavním cílem je návrh nábojového synchronního stroje s permanentními magnety a vlastním chlazením z hlediska elektromagnetického a s použitím metody konečných prvků. Dále je zmíněna analýza ztrát v permanentních magnetech.
Abstrakt EN: The paper deals with a study of new synchronous machine for use in hybrid vehicle. The synchronous machine is projected as permanent magnet synchronous motor with outer rotor embedded into rear rim of a bus. The main target of the study is design of an air self-cooled hub-wheel PMSM from electromagnetic point of view and using finite element analysis of electromagnetic field and thermal distribution. The analysis of losses in permanent magnets is also mentioned
Klíčová slova

Zpět

Patička