Přejít k obsahu


Zlepšování výkonnosti - model vyspělosti řízení projektů, programů a portfolia

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Zlepšování výkonnosti - model vyspělosti řízení projektů, programů a portfolia. In Projektový management 2010. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2010. s. 87-92. ISBN: 978-80-254-7023-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance Improvement - Projects, Programmes and Portfolio Maturity Model
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Společnost pro projektové řízení
Autoři: Ing. Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je definovat model vyspělosti určený pro řízení projektů, programů a jejich portfolia v organizaci včetně zhodnocení jeho použitelnosti a přínosů pro organizaci (P3M3). Tento model představuje strukturovaný soubor prvků, jenž popisují hlavní charakteristiky efektivních procesů. Skládá se z pěti úrovní a byl vytvořen v roce 2006 vládou Spojeného království, původně především pro veřejný sektor. Umožňuje při správném použití posun nevyspělé organizace k podniku schopnému dosahovat vysoké kvality v oblasti řízení projektů a řešení problémů, které se při jejich realizaci mohou vyskytnout.
Abstrakt EN: This paper discribes the Projects, Programmes and Portfolio Maturity Model (P3M3) and its benefits for organizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička