Přejít k obsahu


Gramatický proseminář. Slovesa

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Gramatický proseminář. Slovesa. 4.. vyd. Plzeň : ZČU v Plzni, 2010, 86 s. ISBN: 978-80-7043-873-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: rus
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Úvodní teoretické pasáže jsou věnovány vysvětlení základních pojmů v oblasti sloves. Stěžejní část zahrnuje časování produktivních a neproduktivních sloves, je přiložen klíč k obtížnějším cvičením.
Klíčová slova

Zpět

Patička