Přejít k obsahu


Aplikace metody Delphi při expertním stanovení faktorů ovlivňujících efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích

Citace:
EGEROVÁ, D., MUŽÍK, J. Aplikace metody Delphi při expertním stanovení faktorů ovlivňujících efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích. E+M. Ekonomie a Management, 2010, roč. 13, č. 2, s. 137-151. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of the delphi method to identify factors unfluencing effectiveness of e-learning implementation for employee training in small and medium-sizes enterprises
Rok vydání: 2010
Autoři: PaedDr. Dana Egerová , doc. Ph.Dr. Jaroslav Mužík Dr.Sc.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou prezentovány a diskutovány výsledky výzkumného Delphi šetření, jehož cílem bylo identifikovat faktory ovlivňující efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích. Článek obsahuje rovněž doporučení pro dosažení efektivnosti e-learningu v dané oblasti, která byla zformulována na základě výsledků realizovaného šetření.
Abstrakt EN: The paper presents and discusses the results of the Delphi study aimed at identification of the factors influencing the effectiveness of e-learning meant for employees in small and medium sized enterprises. The paper also contains recommendations how to achieve e-learning effectiveness of employee training in small and medium sized enterprises and these are based on the results of the Delphi study.
Klíčová slova

Zpět

Patička