Přejít k obsahu


The role of competitive tendencies in leadership

Citace:
JERMÁŘ, M. The role of competitive tendencies in leadership. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010. Jihlava: VŠPJ, 2010. ISBN: 978-80-87035-30-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The role of competitive tendencies in leadership
Rok vydání: 2010
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: VŠPJ
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D.
Abstrakt CZ: Lidé v organizacích jsou nositeli a reprezentanty celé řady konkurenčních tendencí, postupů, názorů. Zdroje těchto různorodostí jsou velmi pestré: systém řízení, uspořádání pracovišť, odlišné odbornosti zaměstnanců, osobnostní zaměření a specifika, distribuce zdrojů a informací, vnímání spravedlnosti a nespravedlnosti v jednání managementu apod. Pro vedení lidí je někdy užitečné konkurenčnost akcentovat, jindy je ale vhodné hledat spíše provázanost i tam, kde se nabízí jakoby protikladné či neslučitelné pohledy. Konkurenční vnější prostředí má na myšlení a jednání manažerů určitě silný vliv. Je ale důležité být si vědom významu odlišných konkurenčních tendencí a vhodně je využívat. Přínosy pak najdeme v kognitivní oblasti: zapojení racionality i intuice, využití různých scénářů, v behaviorální oblasti: proaktivní i reaktivní jednání, v motivační oblasti: různorodé zájmy, v sociální oblasti: silné či slabé sociální vazby, ale i uplatnění různorodých stylů vedení či využití různých podob firemní kultury (silná versus slabá kultura).
Abstrakt EN: People in organizations are representatives of many competitive tendencies, meanings, attitudes or procedures too. Reasons and sources of these tendencies are very different: management system, work environment, specialization of employees, personalities, perception of justice in behavior of managers etc. Sometimes it is useful to emphasize competitivity, sometimes it is better to look for coincidence in views or tendencies which are seen as incompatible at first sight. Contributions of that approach we see in cognitive field (racional or intuitive problem solving, different scenarios and strategies), in behavioral field (proactive versus reactive behavior), in motivational field (different interests or priorities), in social field (strong or weak ties) or in cultural field (strong/ weak corporate cultures).
Klíčová slova

Zpět

Patička