Přejít k obsahu


Využívání cvičného software v praktické přípravě ekonomů

Citace:
EGER, L. Využívání cvičného software v praktické přípravě ekonomů. Nové inovačné technológie v školstve, 2010, s. 30-37.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of training software for teaching and learning process at the faculty
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: UKF v Nitre
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje inovaci předmětu na fakultě s využitím informačních a komunikačních technologií. Předmět marketing na internetu využívá elearning a cvičný software (e-shop) pro podporu prakticky orientovaného úkolu. Cílem je zvýšit nejenom znalosti, ale i dovednosti, zkušenosti a motivovanost studentů. Dosáhnout jejich kompetentnosti a připravenosti pro praxi.
Abstrakt EN: The contribution presents the innovation of the course at the faculty using information and communication technologies. In the course Internet marketing is used elearning and training software (e-shop) to support practice-oriented task. The aim is to increase not only knowledge but also skills, experience and motivation of students. Achieve their competence and preparedness for practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička