Přejít k obsahu


Zdraví a jeho ekonomické aspekty

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Zdraví a jeho ekonomické aspekty. In Zborník príspevkov z medzinárodného seminára "Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ĺudského potenciálu". Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o., 2010. s. 55-64. ISBN: 978-80-970277-1-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Health and economic aspects
Rok vydání: 2010
Místo konání: Podhájska
Název zdroje: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o.
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Zdraví je pojmem, který se skloňuje snad ve všech pádech každodenně ve všech vyspělých ekonomikách. Zabývají se jím politici, ekonomové, odborníci z oblasti medicíny i ?obyčejní? občané. Každá z těchto jmenovaných skupin operujících na trhu k tomu má možná odlišné důvody ? politici pomocí zdraví a s ním souvisejícími dalšími pojmy jako jsou etika, morálka, efektivita, financování apod. ovlivňují svá politická klání, ekonomové řeší právě zejména otázku nákladů a přínosů udržování nebo zlepšování zdravího stavu obyvatelstva, lékaři a ostatní zdravotí pracovníci hledí na tutu problematiku z odborného hlediska ? na tělesné funkce, anatomii, občané chtějí mít takový zdravotní stav, aby se mohli věnovat svým oblíbeným činnostem, chodit do zaměstnání, sportovat, věnovat se svým koníčkům, blízkým, cítit se dobře. Jedno však lze vypozorovat u všech jmenovaných skupin a shrnout do následující věty: ?Zdraví je základním stavebním kamenem ekonomiky každé země.? Jen zdraví občané mohou být aktivně účastni vztahů na trhu, jen zdraví občané mohou zakládat firmy, mohou pracovat, nabízet na trhu vstupy a na straně druhé vystupovat jako spotřebitelé výstupů, jen zdraví občané se podílejí na růstu ekonomiky, na růstu základních makroekonomických ukazatelů, jen zdraví občané rozvíjejí lidský potenciál dané země. Jednoduché konstatování, které možná tuší každé malé dítě... ale existuje mnoho aspektů, které ovlivňují pojem ?zdraví?, mnoho aspektů, jež lze nalézt a analyzovat v souvislosti se zdravím.
Abstrakt EN: Health is very specific value which is difficult to define. We know that health, health policy, health system and other charakteristics which are very important for economists, politicymakers and every man and woman in the world, are topic for medical experts. But we can not leave out of consideration the economic-theoretical aspects of this. The economic experts have differently opinions which are devided over goverment interventions in the market of health services and the conception of the health as economical good. This paper informs about various theories in the health question.
Klíčová slova

Zpět

Patička