Přejít k obsahu


Exact and Approximate Controllability of Dynamic Systems

Citace:
CIBULKA, R. Exact and Approximate Controllability of Dynamic Systems. Třešť, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exact and Approximate Controllability of Dynamic Systems
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Radek Cibulka Ph.D.
Abstrakt CZ: Uvažujme nelineární systém popsaný semi-lineárním dynamickým zákonem v prostoru nekonečné dimenze. Nechť množina přípustných řízení je uzavřená konvexní podmnožina L1([0; T];U), kde U je reálný Banachův prostor a T > 0. Užitím analogie známé Gravesovy věty dokážeme postačující podmínky pro přibližnou a přesnou řiditelnost v čase T.
Abstrakt EN: We consider an infnite-dimensional dynamic system described by a semi-linear abstract differential equation. The controls are subjected to constraints given by a closed convex subset of L1([0; T];U), where U is a real Banach space and T > 0. Sufficient conditions for both the approximate and exact local controllability in time T are proved via a constrained analogue of the well-known Graves' theorem.
Klíčová slova

Zpět

Patička