Přejít k obsahu


K problematice kriminálního slangu v ruštině

Citace:
SVOBODOVÁ, J. K problematice kriminálního slangu v ruštině. In Slang a argot : sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 2008. s. 99-105. ISBN: 978-80-7043-764-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On Problems of Criminal Slang in Russian
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Pedagogická fakulta ZČU
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Rozbor slovní zásoby v oblasti kriminálního slangu (ruština) na základě záznamu a překladu telefonických hovorů. Analyzována je slovní zásoba týkající se cestovních dokladů, získávání a doprava žen z území býv.SSSR do Čech a jiných zemí za účelem prostituce; placení, vymáhání a předávání peněz; činnost policie a státních orgánů; obstarávání a aplikace narkotik.
Abstrakt EN: The analysis of vocabulary in the field of criminal slang (Russian language) on the basis of recordings of telephone calls and their translation. Vocabulary concerning travel documents, searching women and their transport from the territory of the former USSR to the Czech Republic and other countries for the purpose of prostitution; payment, exaction and money transfer; police and government authorities activities; procurement of drugs and their application.
Klíčová slova

Zpět

Patička