Přejít k obsahu


Garáž jako jednotka a jako společná část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

Citace:
DVOŘÁK, T. Garáž jako jednotka a jako společná část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 2, s. 48-53. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A garage as a unit and as a common part of the structure under Act No. 72/1994 Coll.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problematikou garáží ve vzájemném srovnání jakožto samotných předmětů vlastnického práva a jakožto integrální součásti společných částí domu podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This article deals with garages in mutual comparison as both properties and integral parts of common parts of structures pursuant to Act No. 72/1994 Coll., the Apartments Ownership Act, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička