Přejít k obsahu


Společné jmění manželů a insolvenční zákon

Citace:
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a insolvenční zákon. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 2, s. 56-64. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community property of spouses and insolvency law
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými otázkami společného jmění manželů ve vazbě na insolveční řízení, reagující na nový zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1.1. 2008.
Abstrakt EN: This article deals with some aspects of community property of spouses related to insolvency proceedings, respoding to the new Act No. 182/2006 Coll., Bankruptcy and Methods of Settlement Act, as amended, effective as from 1 January 2008.
Klíčová slova

Zpět

Patička