Přejít k obsahu


O vlastnictví bytů a nebytových prostorů jakožto akcesorickém spoluvlastnictví a o některých otázkách s tím spojených

Citace:
DVOŘÁK, T. O vlastnictví bytů a nebytových prostorů jakožto akcesorickém spoluvlastnictví a o některých otázkách s tím spojených. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 7, s. 229-234. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On ownership of apartments and non-residential spaces as accessory co-ownership and on some related issues
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými otázkami právní povahy vlastnictví bytu a nebytových prostorů a s tím spojeným spoluvlastnictvím společných částí domu a pozemku tak, jak je přinesl zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This article deals with some legal aspects of the ownership of apartments and non-residential spaces and related co-ownership of common parts of the structure and the land, as arising from Act No. 72/1994 Coll., the Apartment Ownership Act, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička