Přejít k obsahu


Některá práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb.

Citace:
DVOŘÁK, T. Některá práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 6, s. 254-278. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some rights and obligations of the owners of apartment and non-residential spaces under Act No. 72/1994 Coll.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými otázkami práv a povinností vlastníků bytů a nebytových prostorů a s tím spojenými specifickými právními problémy tak, jak je přinesl zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This article deals with some aspects of the rights and obligations of the owners of apartments and non-residential spaces and related specific issues of law as following from Act No. 72/1994 Coll., the Apartment Ownership Act, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička