Přejít k obsahu


Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé otázky vzájemných vztahů

Citace:
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé otázky vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 9, s. 267-273. ISSN: 1803-6554
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community property of spouses and a member's stake in the ownership of a trading company or a cooperative - some aspects of mutual relations
Rok vydání: 2010
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými otázkami vzájemného vztahu podílu společníka nebo člena v obchodní společnosti nebo v družstvu a společného jmění manželů a s tím spojenými specifickými právními problémy tak, jak plynou ze soudobé právní úpravy.
Abstrakt EN: This article deals with some aspects of mutual relations of a partner's or member's stake in a trading company or a in a cooperative and of community property of spouses and related specific issues of law, as arising from the current legal regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička