Přejít k obsahu


Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938

Citace:
CABADA, L. Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938. 1. vyd. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth : Lexington Books, 2010, 207 s. ISBN: 978-0-7391-4376-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938
Rok vydání: 2010
Místo konání: Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth
Název zdroje: Lexington Books
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha analyzuje, jak komunistická ideologie penetrovala českou kulturu a politiku od počátku 20. století až do pozdních 30. let, tedy do doby těsně před vypuknutím druhé světové války. Analýza je založena dominantně na výzkumu soudobých primárních zdrojů a představuje komplex osobních důvodů a individuálních motivací, apelačních sloganů a mocenskýc a ideologických peripetií spojených s formováním a vztahy mezi nově vzniklou Komunistikcou stranou Československa a levicovými umělci a intelektuály, kteří se samo iznačili za marxisty.
Abstrakt EN: The book analysis how communist ideology penetrated Czech culture and politics from the dawn of the 20th century into the late 1930s, just before the outbreak of Worls War II in Europe. Based mainly on the research of contemporary primary sources, the analysis combines the complex tissue of personal reasons and individual motivations, appealing slogans, and ideological and power peripeties connected with the formation of the relationship between the newly founded Communist Party of Czechoslovakia and the left-wing artists and intellectuals declaring themselves as Marxists.
Klíčová slova

Zpět

Patička