Přejít k obsahu


Ohybové kmitání svazku prutů vázaných mřížemi

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Ohybové kmitání svazku prutů vázaných mřížemi. In Dynamics of rigid and deformable bodies 2010. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-270-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Flexural vibration package of bar assembly connected by reactor lattice
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje matematický model svazku svislých prutů vázaných vodorovnými mřížemi. Pruty jsou na obou koncích vetknuty a jsou modelovány jako jednorozměrná kontinua pomocí nosníkových prvků se 4 stupni volnosti v každém uzlu. Poddajnost mříží je respektována soustavami lineárních pružin mezi všemi sousedními pruty v úrovních vodorovných rovin všech mříží. Aplikace je ukázána na příkladě zjednodušené palivové kazety aktivní zóny jaderného reaktoru složené z 55 prutů vedených 3 mřížemi. Je provedena rovněž konzervativní modální analýza soustavy.
Abstrakt EN: Flexural vibration of bar assembly connected by reactor lattice. The contribution describes mathematical model of an assembly of vertical bars connected by horizontal reactor lattices. The bars are fixed at their ends and are modelled as one dimensional continuum using beam elements with 4 DOF in each node. The compliance of lattices is taken into account by a system of linear springs connecting all neighbouring bars at positions defined by planes of all lattices. The model is applied to fuel assembly of reactor core composed of 55 bars guided by three lattices. Modal analysis of conservative model is performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička