Přejít k obsahu


On modelling and dynamical analysis of railway vehicle vibration

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. On modelling and dynamical analysis of railway vehicle vibration. Leuven, 2010., ISBN: 978-90-73802-87-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modelling and dynamical analysis of railway vehicle vibration
Rok vydání: 2010
Místo konání: Leuven
Název zdroje: Katholieke Universiteit
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Je prezetována metodika komplexního modelování kolejového vozidla metodou substruktur. Kolejové vozidlo může být dekomponováno na skříň, rámy podvozků a individuální pohony. Subsystémy jsou spolu vzájemně provázány primárním a sekundárním vypružením. Komplexní model je použit pro vyšetření dynamické odezvy vyvolané traťovými nerovnostmi a nerovnoměrnosti profilu kol ve frekvenční oblasti.
Abstrakt EN: Methodology of complex dynamical railway vehicle modelling using the substructure method is presented. The railway vehicle can be generally decomposed into following subsystems: car body, bogie frames and individual wheelset drives. Substructures are mutually connected by primary and secondary suspensions. Complex rail vehicle model is used for dynamic response investigation to excitation caused by track irregularities and by irregular wheel profiles in frequency domain.
Klíčová slova

Zpět

Patička