Přejít k obsahu


Znalostní podpora pro návrh aktivního magnetického ložiska

Citace:
BARTOŇ, L. Znalostní podpora pro návrh aktivního magnetického ložiska. In Zborník referátov. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. s. 7-10. ISBN: 978-80-970-294-1-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Znalostní podpora pro návrh aktivního magnetického ložiska
Rok vydání: 2010
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
Autoři: Ing. Lukáš Bartoň
Abstrakt CZ: Systémy aktivních magnetických ložisek (AML) si nacházejí místo v konstrukci průmyslově vyráběných strojů. Návrh uložení v AML však má značné znalostní nároky na konstruktéra a zpravidla vyžaduje součinnost odborníků napříč odvětvími (strojní, elektro, kybernetika). Navrhovaný znalostní systém je pomůcka pro konstruktéra, který nemá hluboké znalosti o AML, aby byl schopen určit základní parametry uložení v AML. Jedná se především o velikost, maximální zátěž, napájení a návrh rotoru.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings have a place in machine design. To make a concept with active magnetic bearings is very difficult for designers without deep knowledge. The proposed knowledge system helps designers to create an approximate design with magnetic bearings without deeper knowledge of magnetic bearings. It deals primarily with maximum load, size, power supply and rotor design.
Klíčová slova

Zpět

Patička