Přejít k obsahu


Analysis of the case studies

Citace:
MACH, P. Analysis of the case studies. In Edukacja - Technika - Informatyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2010. s. 236-242. ISBN: 978-83-7586-042-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the case studies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek popisuje jeden ze způsobů, jak zvýšit profesní a osobnostní rozvoj učitele cestou využití případových studií. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Je založena na interaktivní a situační učení a rozhodování.
Abstrakt EN: This paper described one of the ways of teacher's improvement the personality and professional development is to include the case study method. The case study is basically complex and creative solution of a given didactic situation in simulated didactic environment. It is based on interactive and situational learning and deciding.
Klíčová slova

Zpět

Patička