Přejít k obsahu


Institutionalization of Party Systems: Bulgaria, Romania, Croatia and Slovenia in a Comparative Perspective

Citace:
JUREK, P. Institutionalization of Party Systems: Bulgaria, Romania, Croatia and Slovenia in a Comparative Perspective. Politics in Central Europe, 2010, roč. 6, č. 1, s. 110-123. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Institutionalization of Party Systems: Bulgaria, Romania, Croatia and Slovenia in a Comparative Perspective
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na analýzu institucionalizace stranických systémů. Objektem analýzy jsou stranické systémy čtyř postkomunistických zemí - Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Slovinska. Pro zhodnocení míry institucionalizace jsou využita tři kvantitativní kritéria: volatilita, efektivní počet politických stran a průměrný věk parlamentních politických stran. Hlavním cílem analýzy je porovnat míru insitucionalizace zkoumaných stranických systémů a zároveň na tomto vzorku ukázat, že postkomunistické stranické systémy jsou mnohem méně homogenní kategorií, než se obvykle uvádí.
Abstrakt EN: This article focuses on the analysis of the institutionalization of party systems. The objects of the analysis are four party systems of post-communist countries ? Bulgaria, Croatia, Romania and Slovenia. To assess the degree of institutionalization, three quantitative criteria are used: electoral volatility, the effective number of parties and the parliamentary age of parties. The main aims of the analysis are to compare aforementioned party systems? degree of institutionalization and simultaneously confirm the assumption that post-communist party systems are in a far more heterogeneous category than is often suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička