Přejít k obsahu


Predikce využití e-learningu jako možného nástroje rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích

Citace:
EGEROVÁ, D. Predikce využití e-learningu jako možného nástroje rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 61-65. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PREDICTION OF E-LEARNING AS A POSSIBLE TOOL FOR DEVELOPING HUMAN RESOURCES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Rok vydání: 2010
Autoři: PaedDr. Dana Egerová
Abstrakt CZ: V předloženém příspěvku jsou prezentovány a diskutovány výsledky Delphi šetření, které bylo zaměřeno na identifikaci budoucích trendů využití e-learningu v malých a středních podnicích. Identifikované budoucí trendy jednoznačně ukazují primární využití e-learningu pro rozvoj a vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích. Zároveň také naznačují cesty a možnosti využití e-learningu tak, aby byl plně využit potenciál, který nabízí.
Abstrakt EN: The paper presents and discusses the results of the Delphi study aimed at the prediction of future trends of e-learning in small and medium enterprises. The identified trends demonstrate key role of e-learning for employee training and development. They also indicate posibillities and ways how to use e-learning to realise its full potential.
Klíčová slova

Zpět

Patička