Přejít k obsahu


Miniaturizace v tixoformingu

Citace:
MAŠEK, B., AIŠMAN, D., HRONEK, P., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š. Miniaturizace v tixoformingu. Kovárenství, 2010, roč. 10, č. 38, s. 19-22. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The miniaturization in thixoforming
Rok vydání: 2010
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. David Aišman , Ing. Pavel Hronek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Inovativní technologické postupy umožňují i při použití konvenčních materiálů dosahovat zcela nekonvenčních struktur se specifickými mechanickými vlastnostmi. Jedním z těchto postupů je zpracování kovových slitin v semi-solid stavu. Technologií tixoformingu byla zpracována nástrojová ocel X210Cr12 s rychlou solidifikací tekuté fáze. Při zpracování mezi solidem a likvidem s rychlým ochlazením vzniká z původní struktury primárních a sekundárních karbidů rozložených ve feritické matrici, struktura tvořená z 96% globulitickými útvary austenitu a zbytek vytváří karbidické síťoví. Cílem experimentu bylo nejen odzkoušet nový technologický postup a charakterizovat vzniklou strukturu, ale i provést ověření její stability při různých podmínkách teplotní expozice a mechanickém zatížení. Tvrdost jednotlivých strukturních složek se pohybovala od 320 do 400 HV0,05 u austenitické složky a 550 HV0,05 u karbidického síťoví.
Abstrakt EN: Innovative technological processes can help us to obtain unconventional structures with specific mechanical properties, even from conventional materials. Forming metal alloys in the semi-solid state is one of many ways. With thixoforming the tool steel X210Cr12 was treated with rapid solidification from the liquid phase. The microstructure after processing in the semi-solid state is 96% globular austenite formations surrounded by a carbide network. The aim of the experiment was to test the new technological process and to describe the obtained microstructure and its stability. The stability of the microstructure was tested under various thermal constraints and mechanical loading. The hardness of the austenite component was between 320 - 400 HV 0.05; hardness of carbide network was 550 HV 0.05.
Klíčová slova

Zpět

Patička