Přejít k obsahu


Structure of miniature components from steel produced by forming in semi-solid state

Citace:
MAŠEK, B., AIŠMAN, D., BEHÚLOVÁ, M., JIRKOVÁ, H. Structure of miniature components from steel produced by forming in semi-solid state. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, roč. 20, č. 3, s. 1037-1041. ISSN: 1003-6326
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure of miniature components from steel produced by forming in semi-solid state
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. David Aišman , Doc. RNDr. CSc. Mária Behúlová , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Získání nových nekonvečních struktur se specifickými mechanických i fyzikálními vlastností je možné nejenom vývojem nových typů materiálů, ale i zpracováním konvečních materiálů inovativními technologickými postupy. Tváření v semi-solid stavu představuje jednu z těchto právě se rozvíjejících technologií. Výrobu miniaturních součástí z ocelí brzdí celá řada technologických problémů, které se v této technologii vyskytují. Proto byla odzkoušena výroba miniaturních součástí z nástrojové těžkotvařitelné oceli X210Cr12 s cílem popsat probíhající proces i vzniklé struktury. Struktura této ledeburitické oceli je po zpracování tixoformingem složená z více než 95% globulárního metastabilního austenitu, přičemž zbylé prostory jsou vyplněny lamelárním karbidickým síťovím. Stabilita extrémně vysokého podílu austenitu byla testována při různých teplotních expozicích i mechanickém zatížení.
Abstrakt EN: To obtain new unconventional structures with specific mechanical and physical properties is possible not only by the development of new types of materials but also by treatment of conventional materials using unconventional innovative technological procedures. One of these technologies represents the forming in semi-solid state involving rapid solidification of miniature components from steels. Production of such components is complicated by a number of technical problems. To explain chosen phenomena of the process and structure development, the production of miniature components from the tool steel X210Cr12 difficult to form was experimentally tested. The structure of this originally ledeburite steel consisted of 95 % of metastable austenite after the treatment. Metastable austenite was located particularly in globular and polygonal grains while the remaining interspaces were filled by lamellar network. The detected high stability of extremely high fraction of metastable austenite was tested under different conditions of thermal exposition and mechanical loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička