Přejít k obsahu


Fast Transient Overvoltage in Transformer Winding

Citace:
PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Fast Transient Overvoltage in Transformer Winding. In CPEE 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 29. ISBN: 978-80-7043-899-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast Transient Overvoltage in Transformer Winding
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Antonín Předota , Prof. Ing. Zdeňka Benešová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá velmi rychlými přechodnými ději ve vinutí transformátoru. Model transformátoru je tvořen obvodem s rozprostřenými parametry. Matematický model je dá systémem parciálních diferenciálních rovnic a je řešen numericky. Model respektuje Jouleovy ztráty a dovoluje pracovat s prostorově proměnnými parametry. Ilustrativní příklady ukazují časoprostorové rozložení napětí a proudu ve vinutí transformátoru.
Abstrakt EN: This paper deals with very fast transient phenomena in the transformer winding. The model of the transformer winding is created as a circuit with distributed parameters. The mathematical model is given by a system of partial differential equations and it is solved numerically. The transformer model respects Joule´s and dielectric losses; it enables to consider space varying parameters. Illustrative examples show the time-space voltage and current distribution in the transformer winding
Klíčová slova

Zpět

Patička