Přejít k obsahu


Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku v paleodemografii

Citace:
GALETA, P. Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku v paleodemografii. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2010, roč. 52, č. 2, s. 120-127. ISSN: 0011-8265
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Estimates of indicators of fertility and natural increase in Paleodemography
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český statistický úřad
Autoři: Mgr. Patrik Galeta
Abstrakt CZ: Ve studii jsme navrhli regresní rovnice pro odhad vnitřní míry porodnosti a přirozeného přírůstku z hodnot podílů počtu zemřelých dvou věkových skupin (D1+/D20+, D3+/D20+ a D5+/D20+). I přes silnou korelaci (R = 0,90?0,93) jsou predikční intervaly odhadu široké. Využití metody proto nespatřujeme v odhadu vnitřních měr pro jednotlivá pohřebiště, ale spíše v relativním srovnání úrovně porodnosti nebo růstu populace mezi geografickými celky a/nebo mezi jednotlivými obdobími pravěku a středověku.
Abstrakt EN: In the study authors proposed a regression equations to estimate the intrinsic rates of fertility and natural increase from ratio of deceased in two age groups.
Klíčová slova

Zpět

Patička