Přejít k obsahu


Living Dead - Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban

Citace:
KNOLL, V., ŠEJVL, M. Living Dead - Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban. Graz, 2010., ISBN: 978-3-7011-0176-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Living Dead - Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban
Rok vydání: 2010
Místo konání: Graz
Název zdroje: Leykam Buchverlag
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Michal Šejvl
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na obecný pojem klatby a psance ve středověkém a raně novověkém právu a představuje příklady uvalení klatby a její sejmutí ve městě Chebu a na Chebsku. Dále se snaží najít původ tohoto institutu v právní historii i prehistorii, diskutuje ztotožnění mezi psancem a vlkodlakem a v závěru prezentuje některé poznatky a názory antropologie či mytologie, které nám mohou pomoci hlouběji porozumět institutu klatby a jejím kořenům v lidské kultuře.
Abstrakt EN: The paper focuses on the general notion of ban and outlawry in medieval and early modern law, presents examples of imposition of ban and also abrogation of ban in the city of Cheb (Eger) and region of Chebsko (Egerland). Then it tries to find origins of this institution in the history and prehistory of law, discuss the equation of the outlaw with werewolf and in the end presents some opinions of anthropology or mythology helping us to understand more fully the institute of ban and its roots in the human culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička