Přejít k obsahu


Může vysoká škola připravit kvalitního učitele?

Citace:
COUFALOVÁ, J., VAŇKOVÁ, J. Může vysoká škola připravit kvalitního učitele?. In Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 27-32. ISBN: 978-80-7043-869-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Can the University Prepare a High-Quality Teacher?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , PhDr. Jana Vaňková
Abstrakt CZ: Je zmíněna rozdílnost přípravy učitelů na jednotlivých fakultách z hlediska organizace i obsahu a formulovány problémy obecného charakteru. Je zdůrazněn problém absence minimálního standardu učitelské přípravy. Sktrukturování studia přineslo řadu dalších dosud neřešených otázek (Jaké má být kurikulum jednotlivých stupnů? Jak organizovat pedagogickou praxi? Jak zvládnout v navazujícícm studiu didaktiky? V jakém rozsahu patří do navazujícího studia předmětová odbornost? Co má tvořit v učitelském studiu tzv. společný základ?) Uvedena je finanční náročnost učitelské přípravy a skutečnost, že absolvent pregraduálního stupně učitelského studa se stává skutečným učitelem teprve po několika letech praxe.
Abstrakt EN: Teacher preparation at different faculties varies significantly. Many problems are of a general nature. The biggest problem seems to be the absence of a minimum standard of teacher preparation. Structuring higher education has brought up many questions which have not been answered yet. For example, what should the curriculum of individual grade levels be like? How should one organize pedagogical practices? How should one manage didactics in master studies? What should be the scope of the subject specialization in master studies? What should the so-called common base of teacher studies consist of? The financial cost of teacher preparation and the fact that the graduate of pre-graduate teacher studies becomes a real teacher only after several years of practice is mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička