Přejít k obsahu


ZnO Doping and Co-doping Paradigm and Properties

Citace:
SHTEREVA, K., NOVOTNÝ, I., TVAROŽEK, V., ŠUTTA, P., VINCZE, A., PULLMANNOVÁ, A. ZnO Doping and Co-doping Paradigm and Properties. Journal of the Electrochemical Society, 2010, roč. 9, č. 157, s. H891-H895. ISSN: 0013-4651
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ZnO Doping and Co-doping Paradigm and Properties
Rok vydání: 2010
Místo konání: 65 South Main Street, Pennington, NJ 08534
Název zdroje: Electrochemical Soc Inc
Autoři: Krasimira Shtereva , Ivan Novotný , Vladimir Tvarožek , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Andrej Vincze , Andrea Pullmannová
Abstrakt CZ: Zde je publikována experimentální studie vlivu dopování a co-dopování na vlastnosti tenkých vrstev ZnOdeponovaných radio-frekvenčním diodovým naprašováním s různým stupněm obsahu dusíku (0-100%) v naprašovacím Ar/N2 plynu. Co-dopování zlepšuje krystalinitu struktury ZnO:Al:N vrstev zejména ve směru osy c k povrchové normále. Závislost na obsahu dusíku mění velikost krystalitů od 8 do 37 nm pro ZnO:N a od 21 do 33 nm pro ZnO:Al:N. Dopování dusíkem zvyšuje absorpci kolem absorpční hrany a zužuje šířku zakázaného pásu (Eg < 3,2 eV).
Abstrakt EN: Here, we report on experimental studies of the role of doping and co-doping on the properties of ZnO thin &#64257;lms deposited by radio-frequency diode sputtering at varying nitrogen content (0 ÷ 100%) in the sputtering Ar/N2 gas. Co-doping improved the crystalline structure, and ZnO:Al:N &#64257;lms maintain a c-axis texture in the direction of the surface normal. Depending on the N2 content, the estimated crystallite size varies from 8 to 37 nm for ZnO:N and 21?33 nm for ZnO:Al:N. Nitrogen doping results in an increased absorption around the bandedge and the bandgap narrowing (Eg < 3.2 eV).
Klíčová slova

Zpět

Patička