Přejít k obsahu


The way towards server solution of Geomorphologic Information System

Citace:
JEDLIČKA, K., ŠILHAVÝ, J. The way towards server solution of Geomorphologic Information System. Praha, 2010., ISBN: 978-80-86561-32-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The way towards server solution of Geomorphologic Information System
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Ing. Karel Jedlička , Jakub Šilhavý
Abstrakt CZ: Mobilní GIS není jen mobilní část ? práce v terénu, ale i serverová část ? zpracování dat. V rámci příspěvku budou představeny program ArcPad a dvě cesty jedna na pomezi GIS a CAD se vzájemnou konverzi. Druha čistě GIS řešení. V obou případech půjde o tzv offline GIS. Závěrem zmíníme současnou práci na projetku využívající online GIS ? ArcServer. Cílem příspěvku je ukázat, že sběr dat na mobilních zařízeních je jen polovinou toho, co nazýváme mobilním GIS. Další nezbytnou částí je zpracování dat na straně serveru. Budou představeny dva odlišné způsoby zpracování dat ? řešení postavené čistě na GIS programech a druhé řešení na pomezí GIS a CAD se vzájemnou konverzí. V obou případech půjde o tzv. offline GIS vycházející z mobilní části založené na programu ArcPad. Závěrem bude diskutován současný projekt využívající technologie pro tzv. online GIS.
Abstrakt EN: Geomorphologic Information System (GmIS), as a special type of GIS, can be helpful to geomorphologist in various situations in research. The fundamental functionality of the GmIS is to support collection, storage and maintenance of relevant geomorphologic data in a geomorphic database. It also has to offer special analytical tools for geomorphologic analysis, namely: creation of digital terrain model and derived surfaces, creation of elementary forms or basins, terrain mapping and processing of its results, computing of morphometric characteristic of elementary forms, creation of higher levels of morphologic forms, delimitation of watersheds, morphometric characteristic of watersheds, geomorphic network creation support, etc. Above mentioned functionality anticipate an administrator, who is able to support the researcher and maintain the whole system. There exist desktop implementations of GmIS case studies in Surroundings of Prášilské jezero (lake), Devínská Kobyla and Fatransko-Turčiansky region. But it appears to be difficult to maintain such a desktop application, while several (usually spatially dispersed) people are operating it. Therefore the developers of GmIS have taken advantage of the client/server architecture. The desktop GmIS platform (ArcGIS Desktop from ESRI) implied the use of ArcGIS Server (the ESRI solution for server) for server part of GmIS, while the client part can consist of common web browser. Such architecture clearly divide the researcher?s (client) and administrative (server) part of the system and liberate the geomorphologist from the necessary maintenance. The hydrologic analysis, basin delimitation and base surface delimitation have been selected for the sample of GmIS Server. The paper explores the possibilities of distributed data processing on the example of hydrological analyses, where the analyses are processed on the server-side and the user accesses them via the web browser. On the server-side, the technology of ArcGIS Server 9.3.1 is used. The paper uses the existing analytical tools from ArcToolbox, which are extended by self-programmed analysis. Web interface on the client-side uses JavaScript technology. The example data comes from the widest implementation of desktop GmIS, from the Fatransko-Turčiansky region. Thus, the robustness of the server solution can be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička