Přejít k obsahu


Využití dynamické geometrie při výuce na základní škole

Citace:
HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Využití dynamické geometrie při výuce na základní škole. Informatika v škole, 2010, č. 37, s. 34-41. ISSN: 1335-616X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ústav informácií a prognóz školstva
Autoři: Mgr. Miroslava Huclová , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: V práci jsou dokumentovány zkušenosti se software GeoGebra1 při výuce matematiky na základní škole. V práci bude demonstrováno použití GeoGebra při výuce matematiky žáků 6. ročníku ZŠ na dvou příkladech z učiva Osová souměrnost a Trojúhelník. Oba příklady vycházejí z učebnice Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník základní školy autorů Odvárko-Kadleček.
Klíčová slova

Zpět

Patička