Přejít k obsahu


Physiological Blood Flow in a Realistic Bypass Model

Citace: [] JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Physiological Blood Flow in a Realistic Bypass Model. In Human Biomechanics 2010. Liberec: University of Liberec, 2010. s. 151-154. ISBN: 978-80-7372-648-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Physiological Blood Flow in a Realistic Bypass Model
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: University of Liberec
Autoři: Ing. Alena Jonášová , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsah předložené práce se snaží přispět ke studiu bypassové hemodynamiky především v souvislosti s rozvojem intimální hyperplázie v oblasti distální anastomózy. Pro model koronárního bypassu jsou realizovány numerické simulace fyziologického proudění krve s tím, že hlavní důraz je zde kladen na aplikaci reálné geometrie rekonstruované z CT snímků. Poddajnost cév není uvažována. Nelineární systém Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou kapalinu je numericky řešen vlastním výpočetním softwarem založeným na ?cell-centred? metodě konečných objemů.
Abstrakt EN: The current study tries to contribute to the investigation of bypass hemodynamics with relation to the development of intimal hyperplasia at the distal anastomosis. Several numerical simulations of physiological blood flow in a coronary bypass model are carried out, while the influence of the realistic geometry is taken into account. The vessel compliance is not considered. The non-linear system of the incompressible Navier-Stokes equations is numerically solved using developed in-house software based on the cell-centred finite volume method.
Klíčová slova

Zpět

Patička