Přejít k obsahu


Determination of the fatigue strength of a railway vehicle node using the probability approach

Citace:
VÁCLAVÍK, J., MAREK, P., CHVOJAN, J., KEPKA, M. Determination of the fatigue strength of a railway vehicle node using the probability approach. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 2, s. 99-110. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of the fatigue strength of a railway vehicle node using the probability approach
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Assocoiation for Engineering Mechanics
Autoři: Ing. Jaroslav Václavík , Prof. Ing. Pavel Marek DrCs. , Ing. Jan Chvojan , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje případovou studii hodnocení pevnosti svařovaného uzlu železničního vagónu s využitím pravděpodobnostního přístupu. Návrhové proměnné byly převzaty z existujících norem pro kolejová vozidla. Pro ověření dostatečné provozní životnosti byla použita metoda kumulace poškození a pro posouzení neomezené provozní životnosti byl využit Goodmanův diagram. Pravděpodobnostní odhady byly realizovány s využitím metody Monte Carlo a s podporou softwaru Anthill.
Abstrakt EN: This paper presents a case study for the strength demonstration of a railway wagon welded node using the probability approach. The design variables were taken from the existing standardization for railway vehicles. The fatigue damage summation method for proving the satisfactory service life as well as the Goodman diagram method for verification of the unlimited service life was used for the node examination. The probability estimation was made using the Monte Carlo SBRA method with the help of the Anthill software.
Klíčová slova

Zpět

Patička