Přejít k obsahu


Petr Figulus - rodák z Jablonného nad Orlicí

Citace:
KUMPERA, J. Petr Figulus - rodák z Jablonného nad Orlicí. Studia comeniana et historica, 2009, roč. 39, č. 81-82, s. 351-353. ISSN: 0323-2220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Petr Figulus - native from Jablonného nad Orlicí
Rok vydání: 2009
Místo konání: Uherský Brod
Název zdroje: Muzeum Jana Amose Komenského
Autoři: Prof. PhDr. Jan Kumpera CSc.
Abstrakt CZ: Článek je věnován osudům významného představitele českého protestantského exilu a zetě J. A. Komenského. Petr Figulus žil v letech (1619-1670), působil jako exilový politik, kazatel a překladatel v Polsku, Německu, Švédsku, Nizozemí a v Aglii.
Abstrakt EN: The article is about the fates of prominent representative of Czech Protestant exile, Petr Figulus. He was son-in-law of J. A. Comenius. Peter Figulus lived in (1619-1670), served as the exiled politician, preacher and translator in Poland, Germany, Sweden, Netherlands and England.
Klíčová slova

Zpět

Patička