Přejít k obsahu


Program pro výpočet rozměrových korekcí vlivem prostředí na filmové předlohy

Citace:
ČENGERY, J., KAŠPAR, P. Program pro výpočet rozměrových korekcí vlivem prostředí na filmové předlohy. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for solving change size of precision film artwork
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Čengery Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro přesné vykreslování motivu na filmové předlohy s vysokým rozlišením je třeba korigovat proces vykreslování na rozměry filmu, které se mění vlivem okolního prostředí. Software je naprogramován jako samostatná aplikace, do které se zadají parametry prostředí (aktuální teplota a vlhkost) a typ a rozměry použitého filmu. Z nabídky lze zvolit předdefinované parametry filmů nebo lze parametry zadat ručně. Výstupem je spočítaná rozměrová korekce pro nastavení fotoplotru.
Abstrakt EN: Film size dependent on ambient air (temperature and humidity) and can influence size image on the film especially whit high resolution. For correction of this effect we have to do correction of photoploting process. This software solves correction for actual ambient air and used film.
Klíčová slova

Zpět

Patička