Přejít k obsahu


Software pro výpočet dynamického zatížení komponent vysokorychlostní čtyřnápravové lokomotivy

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro výpočet dynamického zatížení komponent vysokorychlostní čtyřnápravové lokomotivy. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for dynamic load of the high-speed four-axle locomotive components
Rok vydání: 2010
Název zdroje: KME, FAV, ZČU v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Na základě hmotových, tuhostních, tlumících a geometrických a materiálových vstupů je vytvořen linearizovaný model čtyřnápravové lokomotivy se čtyřmi individuálními pohony při jízdě po přímé trati. Je provedena jeho modální analýza s grafickým výstupem reálných a komplexních vlastních vektorů. Buzení radiální nepřesností (ovalitou) kol je popsáno amplitudami a fázemi. Software umožňuje vypočítat a graficky zobrazit amplitudové charakteristiky vybraných dynamických stavových veličin. Buzení nerovností tratě je popsáno výkonovými spektrálními hustotami nerovností každé kolejnice. Software vyšetřuje výkonové spektrální hustoty a směrodatné odchylky vybraných stavových veličin (souřadnic a sil přenášených vazbami) pro určení extrémní dynamické odezvy s předem určenou pravděpodobností. Software umožňuje analyzovat vliv návrhových a provozních parametrů na dynamické vlastnosti vysokorychlostních elektrických lokomotiv.
Abstrakt EN: The software enables to creation the mathematical model of the high-speed four-axle locomotive with four individual wheelset drives. The linearized model is compiled on the basis of mass stiffness, damping, material and geometrical parameters in dependence on relative longitudinal creepage of wheels, forward locomotive velocity, vertical wheel forces and slopes of traction motor characteristics in static equilibrium before the perturbation. The software performs the graphic representation of real and complex eigenvectors, amplitude characteristics of the chosen dynamic values caused by geometric radial irregularities of the track. The excitation is described by amplitudes and phases of the wheel radial irregularities and by spatial power spectral density functions of the stochastic vertical track irregularities. The software enables to analyse an influence of design and operational parameters on dynamic properties of high-speed electric locomotive.
Klíčová slova

Zpět

Patička