Přejít k obsahu


K problematice nálezů z pohledu práva

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K problematice nálezů z pohledu práva. In Numismatický sborník. 24, 2009. Praha: Filosofia, 2010. s. 289-298. ISBN: 978-80-7007-338-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some words to the Problems of the Finds - Legal View
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofia
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá nálezy z pohledu práva v České republice. Obecná úprava problematiky nálezů je obsažena v Občanském zákoníku (Z 40/1964 Sb.). Speciální úprava je v zákoně o státní památkové péči (Z 20/1987 Sb.). V příspvěku jsou zohledněny i trestněprávní aspekty.
Abstrakt EN: The Article deals with legal adjustment of the finds in Czech Republic. General regulation arranging this problem is in the Code of civil law in § 135 (Act No 40/1964 of the Code of rule in actually wording.)Special regulation is in § 23 in the Act No 20/1987 of the Code of rule, about State care of historical monuments, in actually wording. Judicial science differents things besides other to three categories: lost, abandoned and hidden things. Especially hidden things are the object of archeological finds. Actually many discussion are in progress about finding treasures by detectors. Article is interested in penal aspects of finds according crime - Hiding of Thing and Abusing of Ownership, § 219 and § 229 of the Code of penal law (Act No 40/2009 of the Code of rule).
Klíčová slova

Zpět

Patička