Přejít k obsahu


Measurement method for determination of material properties in condition of rapid heating and high deformation rates

Citace:
JENÍČEK, Š., MAŠEK, B. Measurement method for determination of material properties in condition of rapid heating and high deformation rates. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 825-826. ISBN: 978-3-901509-73-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement method for determination of material properties in condition of rapid heating and high deformation rates
Rok vydání: 2010
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na návrh měřící metody pro zjišťování materiálových vlastností za podmínek krátkodobého ohřevu a vysokých rychlostí deformace. Tyto podmínky jsou typické pro moderní technologické procesy. Pro jejich exaktní vývoj však nejsou zatím běžně dostupné materiálové charakteristiky. Znalost napěťově-deformačního chování materiálu je nezbytně nutná pro vývoj a optimalizaci technologického procesu, zejména v případě použití FEM simulací. V mnohých případech bylo doposud možno tyto parametry pouze odhadovat. Aby bylo možno tyto parametry přesně měřit, byla vyvinuta technika umožňující za vysoce dynamických podmínek snímat síly a deformace působící na vzorek a to při současném řízení jeho teploty.
Abstrakt EN: This work deals with a proposal of measuring method used to establish material properties measured in conditions of rapid heating and high deformation rates. These conditions are typical for recent technological processes. However, no exact material characteristics have been available for the development of these processes. The knowledge of stress-strain behaviour of material is necessary for development and optimization of technological process, particularly when FEM simulation is applied. The parameters have been in many cases just estimated. To measure them precisely, new technique has been designed which enables us to determine the forces applied to the specimens and specimens deformations during dynamical loading controlling temperature development at the same time.
Klíčová slova

Zpět

Patička